Takuueläke http://aulissaarijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/143332/all Wed, 31 Oct 2018 11:57:11 +0200 fi Pienet eläkkeet puhuttavat http://eevajohannaeloranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263428-pienet-elakkeet-puhuttavat <p>Vakioaihe, josta meille kansanedustajille halutaan tulla puhumaan, on taitettu indeksi. Asiasta on tehty myös kansalaisaloite, jota käsiteltiin eduskunnassa keväällä 2017. Kansalaisaloitetta työeläkeindeksin muuttamiseksi täydeksi ansioindeksiksi perusteltiin sillä, että eläkerahastot olisivat ylirahastoineet tuleviin eläkevastuisiin nähden. Eläketurvakeskuksen ennusteet ovat viime vuosina perustuneet 3,5 prosentin tuottoon, mutta rahastot ovat usein tuottaneet enemmän, vuonna 2015 peräti 5,2 prosenttia.</p><p>Taloustieteilijät kuitenkin ennustavat, että eläkerahastoilla on edessään matalien sijoitustuottojen aikakausi. Työeläkeindeksiä muutettaessa eläkerahastot eivät kasvaisikaan odotetusti, jolloin edessä olisi eläkemaksujen korotus tai eläkkeiden leikkaus. Kansalaisaloitteen mallissa työeläkkeet nousisivat Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan jopa työssäkäyvien sopimuspalkkoja nopeammin.</p><p>Eläkepolitiikkaa tulee tarkastella pitkällä perspektiivillä katsoen sekä historiaan että tulevaisuuteen. Kaikki sukupolvet saavat eläkettä maksujaan enemmän. 1940 -luvulla syntyneet saavat elinaikanaan työeläkettä noin viisinkertaisesti maksuihinsa nähden, 1990 -luvulla syntyneet kaksinkertaisen määrän. Työeläkemaksujen osuus oli 1970-luvulla noin 5 prosenttia palkasta, kun ne tänä päivänä ovat lähes 25 prosenttia. Työikäisiä oli 1960-luvulla kahdeksankertainen määrä eläkeikäisten määrään nähden, kun tänä päivänä työikäisiä on enää kolminkertainen määrä, tulevaisuudessa alle kaksi. Meidän lapsillamme ja heidän lapsillaan siis eläkevastuita riittää. On tärkeää, että eläkerahastot ovat silloin varmasti riittävät.</p><p>Sdp ehdotti kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä, että laadittaisiin nopeasti toimenpideohjelma eläkeläisten pienituloisuuden ja eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseksi. Osana kokonaisuutta olisi selvitetty mm. vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus. Erityinen huomio olisi kiinnitetty vaikeimmassa tilanteessa olevien eli pieniä työeläkkeitä saavien asemaan. Tämän äänestyksen ikävä kyllä hävisimme äänin 63-99. Muistan tämän erittäin hyvin, sillä tein itse tuon vastaehdotuksen selvityksen tekemiseksi, josta eduskunta äänesti. Mikään ei siis aloitteen pohjalta edennyt.</p><p>Eläkeläisten pienituloisuus on todellinen ongelma, mihin ratkaisut ovat löydettävissä ja johon tulee puuttua. Esimerkiksi Sdp tavoittelee yllä kuvatun ohjelman lisäksi 100 euron korotusta pienimpiin eli alle 1400 euron eläkkeisiin. Jokainen ikäihminen on ansainnut säällisen huolenpidon ja kunnollisen toimeentulon.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vakioaihe, josta meille kansanedustajille halutaan tulla puhumaan, on taitettu indeksi. Asiasta on tehty myös kansalaisaloite, jota käsiteltiin eduskunnassa keväällä 2017. Kansalaisaloitetta työeläkeindeksin muuttamiseksi täydeksi ansioindeksiksi perusteltiin sillä, että eläkerahastot olisivat ylirahastoineet tuleviin eläkevastuisiin nähden. Eläketurvakeskuksen ennusteet ovat viime vuosina perustuneet 3,5 prosentin tuottoon, mutta rahastot ovat usein tuottaneet enemmän, vuonna 2015 peräti 5,2 prosenttia.

Taloustieteilijät kuitenkin ennustavat, että eläkerahastoilla on edessään matalien sijoitustuottojen aikakausi. Työeläkeindeksiä muutettaessa eläkerahastot eivät kasvaisikaan odotetusti, jolloin edessä olisi eläkemaksujen korotus tai eläkkeiden leikkaus. Kansalaisaloitteen mallissa työeläkkeet nousisivat Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan jopa työssäkäyvien sopimuspalkkoja nopeammin.

Eläkepolitiikkaa tulee tarkastella pitkällä perspektiivillä katsoen sekä historiaan että tulevaisuuteen. Kaikki sukupolvet saavat eläkettä maksujaan enemmän. 1940 -luvulla syntyneet saavat elinaikanaan työeläkettä noin viisinkertaisesti maksuihinsa nähden, 1990 -luvulla syntyneet kaksinkertaisen määrän. Työeläkemaksujen osuus oli 1970-luvulla noin 5 prosenttia palkasta, kun ne tänä päivänä ovat lähes 25 prosenttia. Työikäisiä oli 1960-luvulla kahdeksankertainen määrä eläkeikäisten määrään nähden, kun tänä päivänä työikäisiä on enää kolminkertainen määrä, tulevaisuudessa alle kaksi. Meidän lapsillamme ja heidän lapsillaan siis eläkevastuita riittää. On tärkeää, että eläkerahastot ovat silloin varmasti riittävät.

Sdp ehdotti kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä, että laadittaisiin nopeasti toimenpideohjelma eläkeläisten pienituloisuuden ja eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseksi. Osana kokonaisuutta olisi selvitetty mm. vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus. Erityinen huomio olisi kiinnitetty vaikeimmassa tilanteessa olevien eli pieniä työeläkkeitä saavien asemaan. Tämän äänestyksen ikävä kyllä hävisimme äänin 63-99. Muistan tämän erittäin hyvin, sillä tein itse tuon vastaehdotuksen selvityksen tekemiseksi, josta eduskunta äänesti. Mikään ei siis aloitteen pohjalta edennyt.

Eläkeläisten pienituloisuus on todellinen ongelma, mihin ratkaisut ovat löydettävissä ja johon tulee puuttua. Esimerkiksi Sdp tavoittelee yllä kuvatun ohjelman lisäksi 100 euron korotusta pienimpiin eli alle 1400 euron eläkkeisiin. Jokainen ikäihminen on ansainnut säällisen huolenpidon ja kunnollisen toimeentulon.

]]>
2 http://eevajohannaeloranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263428-pienet-elakkeet-puhuttavat#comments Eläke Eläkeläisköyhyys Takuueläke Wed, 31 Oct 2018 09:57:11 +0000 Eeva-Johanna Eloranta http://eevajohannaeloranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263428-pienet-elakkeet-puhuttavat
Köyhien (lapsiperheidenkin) pärjääminen turvattava! http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258774-koyhien-lapsiperheidenkin-parjaaminen-turvattava <p><strong>Mervi Syväranta</strong> (ps.) kirjoitti eilen otsikolla:&nbsp;<a href="http://mervisyvaranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258771-elakelaisten-toimeentulo-turvattava">Eläkeläisten toimeentulo turvattava</a>. Kirjoitusta ei voinut kommentoida. Kirjoitus sivuuttaa sen tosiseikan, että lähtökohtaisesti <strong>Suomen köyhät eivät ole eläkeläisiä. </strong>Lähes kaikki eläkeläiset pärjäävät paremmin kuin köyhät muista yhteiskuntaryhmistä. Pitääkö muita siis syrjiä? On eläkeläisten suosimiselle hyväksyttävät perusteet?</p><p><strong>Syväranta kirjoitti mm. itsestäänselvyyden: </strong><em>&quot;On selvää, että eläkeläisellä pitää olla riittävä toimeentulo. Rahan on riitettävä välttämättömiin asioihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Pienituloisten eläkeläisten taloudellista asemaa on korjattava.&quot;</em> Eikö tuo sama päde köyhiin kaikissa yhteiskuntaryhmissä. <strong>Kaikkein köyhimmät saavat toimeentulotukea.</strong> Toimeentulotukena maksetaan ruoka (perusosan osuus) sekä lääkärin määräämät lääkkeet.</p><p>Eläkkeensaaja asumistuki yhdistettynä takuueläkkeeseen takaa jokaiselle eläkkeensaajalle joka kuukausi noin 100 euroa paremmat kuukausitulot kuin mitä muiden yhteiskuntaryhmien todelliset köyhät voivat saada. Siitä huolimatta, että <strong>&quot;köyhän eläkeläisen&quot; tulot ylittävät toimeentulotukinormin</strong> hän voi saada toimeentulotukea esim. lääkkeisiin. On omaa tyhmyyttä jos tukea ei hae, eikä siitä pidä muita rangaista!</p><p>Lisäksi pienituloisella eläkeläisellä on mahdollisuus hakea maksuvapautusta esim. terveydenhoidon maksuista, joten nuokaan maksut eivät mielestäni käy perusteeksi eläkkeiden korottamiselle. On sitten eläkkeensaajan oma asia hakeeko maksuvapautusta. Yhteiskunnan asia on tottakai ohjeistaa jokaista eläkeläistä siten, että hän ymmärtää mitä kaikkia etuuksia hän voi hakea.</p><p>Yhteiskunnan velvollisuutena on nähdäkseni myös auttaa ymmärtämättömiä hakemaan heille kuuluvia etuuksia. Olipa &quot;ymmärtämätön&quot; sitten eläkeläinen, tai ihan kuka tahansa. Sitä, että yhteiskunta ei järjestä apua tarvitseville kaikkia heidän tarvitsemiaan palveluita joihin heillä on oikeus ei pidä korvata &quot;kipurahalla&quot;.</p><p>&quot;Kipuraha&quot; pitää ymmärtää yhteiskunnan keinona saada heikossa asemassa olevat maksettua hiljaisiksi!</p><p>* * *</p><p><strong>On asia miten tahansa niin YK:n lasten oikeuksien sopimus edellyttää, että köyhien lapsiperheiden etuudet korotetaan vähintään pienituloisimpien eläkkeensaajien tasolle ennen kuin eläkeläisten etuuksia nostetaan.</strong></p><p>Lisäksi YK:n lasten oikeuksien sopimus edellyttää, että köyhien lapsiperheiden etuuksia jatkossa nostetaan vähintään samassa suhteessa kuin eläkeläisten etuuksia. Samasta kakusta molemmat syövät!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mervi Syväranta (ps.) kirjoitti eilen otsikolla: Eläkeläisten toimeentulo turvattava. Kirjoitusta ei voinut kommentoida. Kirjoitus sivuuttaa sen tosiseikan, että lähtökohtaisesti Suomen köyhät eivät ole eläkeläisiä. Lähes kaikki eläkeläiset pärjäävät paremmin kuin köyhät muista yhteiskuntaryhmistä. Pitääkö muita siis syrjiä? On eläkeläisten suosimiselle hyväksyttävät perusteet?

Syväranta kirjoitti mm. itsestäänselvyyden: "On selvää, että eläkeläisellä pitää olla riittävä toimeentulo. Rahan on riitettävä välttämättömiin asioihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Pienituloisten eläkeläisten taloudellista asemaa on korjattava." Eikö tuo sama päde köyhiin kaikissa yhteiskuntaryhmissä. Kaikkein köyhimmät saavat toimeentulotukea. Toimeentulotukena maksetaan ruoka (perusosan osuus) sekä lääkärin määräämät lääkkeet.

Eläkkeensaaja asumistuki yhdistettynä takuueläkkeeseen takaa jokaiselle eläkkeensaajalle joka kuukausi noin 100 euroa paremmat kuukausitulot kuin mitä muiden yhteiskuntaryhmien todelliset köyhät voivat saada. Siitä huolimatta, että "köyhän eläkeläisen" tulot ylittävät toimeentulotukinormin hän voi saada toimeentulotukea esim. lääkkeisiin. On omaa tyhmyyttä jos tukea ei hae, eikä siitä pidä muita rangaista!

Lisäksi pienituloisella eläkeläisellä on mahdollisuus hakea maksuvapautusta esim. terveydenhoidon maksuista, joten nuokaan maksut eivät mielestäni käy perusteeksi eläkkeiden korottamiselle. On sitten eläkkeensaajan oma asia hakeeko maksuvapautusta. Yhteiskunnan asia on tottakai ohjeistaa jokaista eläkeläistä siten, että hän ymmärtää mitä kaikkia etuuksia hän voi hakea.

Yhteiskunnan velvollisuutena on nähdäkseni myös auttaa ymmärtämättömiä hakemaan heille kuuluvia etuuksia. Olipa "ymmärtämätön" sitten eläkeläinen, tai ihan kuka tahansa. Sitä, että yhteiskunta ei järjestä apua tarvitseville kaikkia heidän tarvitsemiaan palveluita joihin heillä on oikeus ei pidä korvata "kipurahalla".

"Kipuraha" pitää ymmärtää yhteiskunnan keinona saada heikossa asemassa olevat maksettua hiljaisiksi!

* * *

On asia miten tahansa niin YK:n lasten oikeuksien sopimus edellyttää, että köyhien lapsiperheiden etuudet korotetaan vähintään pienituloisimpien eläkkeensaajien tasolle ennen kuin eläkeläisten etuuksia nostetaan.

Lisäksi YK:n lasten oikeuksien sopimus edellyttää, että köyhien lapsiperheiden etuuksia jatkossa nostetaan vähintään samassa suhteessa kuin eläkeläisten etuuksia. Samasta kakusta molemmat syövät!

]]>
2 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258774-koyhien-lapsiperheidenkin-parjaaminen-turvattava#comments Eläkeläisköyhyys köyhyys Lääkkeet Takuueläke Toimeentulotuki Sat, 28 Jul 2018 23:22:00 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258774-koyhien-lapsiperheidenkin-parjaaminen-turvattava
Eläkeläisten toimeentulo turvattava http://mervisyvaranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258771-elakelaisten-toimeentulo-turvattava <p>Suomessa on noin 1.6 miljoonaa eläkkeensaajaa, joista lähes puolet on pienituloisia. Erityisesti pienituloisia on iäkkäiden, yksinasuvien naisten joukossa. Pienituloinen eläkeläinen joutuu tinkimään monista välttämättömistäkin asioista, kuten ruoasta ja lääkkeistä.</p><p>On selvää, että eläkeläisellä pitää olla riittävä toimeentulo. Rahan on riitettävä välttämättömiin asioihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Pienituloisten eläkeläisten taloudellista asemaa on korjattava.</p><p>Pienituloisen eläkeläisen taloudellista asemaa voidaan parantaa useilla eri toimenpiteillä. Eläkkeiden tasoa voidaan korottaa. Matkakustannusten ja lääkkeiden omavastuuosuuksia voidaan vähentää. Muita keinoja ovat esimerkiksi asumisen tukien parantaminen tai verotuksen keventäminen.</p><p>Demarit ja vasemmistoliitto ovat ehdottaneet tasokorotusta kansan- ja takuueläkkeisiin. Demarien Pia Viitanen ehdotti, että kansan- ja takuueläkettä korotettaisiin 36 euroa kuukaudessa kaikille, joiden työeläke on alle 1400 euroa kuukaudessa. Vasemmistoliiton Li Andersson puolestaan ehdotti, että kansan- ja takuueläkkeitä korotettaisiin (kaikille) 50 euroa kuukaudessa.</p><p>Viitanen ja Andersson eivät kertoneet ehdotustensa hintalappua. Vuonna 2016 kansaneläkettä sai noin 640 000 henkilöä, ja takuueläkettä sai noin 100 000 henkilöä. Suuri osa takuueläkkeen saajista on kansaneläkkeellä ja takuueläke täydentää pientä kansaneläkettä.&nbsp; Kansan- ja takuueläkkeen korotus viidellä kympillä maksaisi noin 0.4 miljardia (tarkka summa pitäisi laskettaa Kelassa, koska takuueläkkeen määrä on sidoksissa kansaneläkkeen määrään). Viitasen ehdotus maksaisi jonkin verran vähemmän, noin 0.3 miljardia.</p><p>Kelan kaikki eläkemenot vuonna 2016 olivat 2,5 miljardia, joten Anderssonin ja Viitasen ehdotukset tarkoittaisivat yli 10 prosentin korotusta Kelan eläkemenoihin. Näin suurten korotusten tekeminen tuskin toteutuu, vaikka reilu tasokorotus varmasti olisi tarpeellinen pienituloiselle eläkeläiselle.</p><p>Mielestäni olisikin tärkeää tehdä parlamentaarinen ohjelma eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Ohjelma pitäisi tehdä niin, että kaikki puolueet sitoutuvat siihen. Vain näin voidaan varmistaa, että eläkeläisköyhyyttä vähentäviä toimenpiteitä tehdään johdonmukaisesti hallituskokoonpanosta riippumatta. Ohjelmaan valittaisiin eläkeläisen ja kansantalouden kannalta tehokkain toimenpideyhdistelmä, johon toki voisi kuulua maltillinen pienten eläkkeiden tasokorotus.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomessa on noin 1.6 miljoonaa eläkkeensaajaa, joista lähes puolet on pienituloisia. Erityisesti pienituloisia on iäkkäiden, yksinasuvien naisten joukossa. Pienituloinen eläkeläinen joutuu tinkimään monista välttämättömistäkin asioista, kuten ruoasta ja lääkkeistä.

On selvää, että eläkeläisellä pitää olla riittävä toimeentulo. Rahan on riitettävä välttämättömiin asioihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Pienituloisten eläkeläisten taloudellista asemaa on korjattava.

Pienituloisen eläkeläisen taloudellista asemaa voidaan parantaa useilla eri toimenpiteillä. Eläkkeiden tasoa voidaan korottaa. Matkakustannusten ja lääkkeiden omavastuuosuuksia voidaan vähentää. Muita keinoja ovat esimerkiksi asumisen tukien parantaminen tai verotuksen keventäminen.

Demarit ja vasemmistoliitto ovat ehdottaneet tasokorotusta kansan- ja takuueläkkeisiin. Demarien Pia Viitanen ehdotti, että kansan- ja takuueläkettä korotettaisiin 36 euroa kuukaudessa kaikille, joiden työeläke on alle 1400 euroa kuukaudessa. Vasemmistoliiton Li Andersson puolestaan ehdotti, että kansan- ja takuueläkkeitä korotettaisiin (kaikille) 50 euroa kuukaudessa.

Viitanen ja Andersson eivät kertoneet ehdotustensa hintalappua. Vuonna 2016 kansaneläkettä sai noin 640 000 henkilöä, ja takuueläkettä sai noin 100 000 henkilöä. Suuri osa takuueläkkeen saajista on kansaneläkkeellä ja takuueläke täydentää pientä kansaneläkettä.  Kansan- ja takuueläkkeen korotus viidellä kympillä maksaisi noin 0.4 miljardia (tarkka summa pitäisi laskettaa Kelassa, koska takuueläkkeen määrä on sidoksissa kansaneläkkeen määrään). Viitasen ehdotus maksaisi jonkin verran vähemmän, noin 0.3 miljardia.

Kelan kaikki eläkemenot vuonna 2016 olivat 2,5 miljardia, joten Anderssonin ja Viitasen ehdotukset tarkoittaisivat yli 10 prosentin korotusta Kelan eläkemenoihin. Näin suurten korotusten tekeminen tuskin toteutuu, vaikka reilu tasokorotus varmasti olisi tarpeellinen pienituloiselle eläkeläiselle.

Mielestäni olisikin tärkeää tehdä parlamentaarinen ohjelma eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Ohjelma pitäisi tehdä niin, että kaikki puolueet sitoutuvat siihen. Vain näin voidaan varmistaa, että eläkeläisköyhyyttä vähentäviä toimenpiteitä tehdään johdonmukaisesti hallituskokoonpanosta riippumatta. Ohjelmaan valittaisiin eläkeläisen ja kansantalouden kannalta tehokkain toimenpideyhdistelmä, johon toki voisi kuulua maltillinen pienten eläkkeiden tasokorotus.

]]>
0 http://mervisyvaranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258771-elakelaisten-toimeentulo-turvattava#comments Kotimaa Eläkeläinen Eläkeläisköyhyys Kansaneläke Kansaneläkekorotus Takuueläke Sat, 28 Jul 2018 17:07:46 +0000 Mervi Syväranta http://mervisyvaranta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258771-elakelaisten-toimeentulo-turvattava
Kansaneläke ei riitä elämiseen - onko sillä mitään väliä? http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255851-kansanelake-ei-riita-elamiseen-onko-silla-mitaan-valia <p><a href="http://www.kela.fi/ajankohtaista-elakelaiset/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/80-vuotias-kansanelake-on-kattava-mutta-riittamaton?_101_INSTANCE_I7X3vuEkReGH_redirect=%2Fajankohtaista-elakelaiset">80-vuotias kansaneläke on kattava, mutta riittämätön</a>.&nbsp;Kansaneläkettä saavat ne eläkeläiset, joiden työeläke on pieni. 26% suomalaisista pitää kansaneläkettä jokseenkin tai täysin riittävänä. Täysi kansaneläkkeen määrä on tällä hetkellä 628,85 euroa kuukaudessa. Käytännössä kansaneläke on verotonta tuloa. Lisäksi eläkeläinen voi saada eläkkeensaajan asumistukea jonka taso on yleistä asusmistukea parempi.</p> <p>Käytännössä kansaneläkkeen määrällä ei ole ollut mitään(?) merkitystä muutamaan vuoteen. Paitsi siinä mielessä, että pienellä eläkkeellä olevan on täytynyt ymmärtää hakea <a href="http://www.kela.fi/takuuelake">takuueläkettä</a>.&nbsp;Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen (775,27 e/kk), jos kaikki hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 768,59 e/kk.</p> <p>Ottaen huomioon, että nykyisin käytössä on tuo takuueläke niin voitaisiinko kansaneläke jopa poistaa kokonaan käytöstä? Itse asiassa jos niin tehtäisiin niin se pienentäisi joidenkin eläkeläisten eläkettä. Eläkeläinen voi nimittäin saada pientä työeläkettä ja sen lisäksi kansaneläkettä siten, että kokonaismäärä on suurempi kuin takuueläkkeen määrä, joten kansaneläkkeellä on yhä paikkansa.</p> <p>Huomiotta ei pidä toki jättää sitäkään tosiseikkaa, että toimeentulotukea saavat joutuvat pärjäämään pitkiäkin aikoja huomattavasti takuueläkettä, ja kansaneläkettäkin, pienemmillä tuloilla.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 80-vuotias kansaneläke on kattava, mutta riittämätön. Kansaneläkettä saavat ne eläkeläiset, joiden työeläke on pieni. 26% suomalaisista pitää kansaneläkettä jokseenkin tai täysin riittävänä. Täysi kansaneläkkeen määrä on tällä hetkellä 628,85 euroa kuukaudessa. Käytännössä kansaneläke on verotonta tuloa. Lisäksi eläkeläinen voi saada eläkkeensaajan asumistukea jonka taso on yleistä asusmistukea parempi.

Käytännössä kansaneläkkeen määrällä ei ole ollut mitään(?) merkitystä muutamaan vuoteen. Paitsi siinä mielessä, että pienellä eläkkeellä olevan on täytynyt ymmärtää hakea takuueläkettä. Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen (775,27 e/kk), jos kaikki hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 768,59 e/kk.

Ottaen huomioon, että nykyisin käytössä on tuo takuueläke niin voitaisiinko kansaneläke jopa poistaa kokonaan käytöstä? Itse asiassa jos niin tehtäisiin niin se pienentäisi joidenkin eläkeläisten eläkettä. Eläkeläinen voi nimittäin saada pientä työeläkettä ja sen lisäksi kansaneläkettä siten, että kokonaismäärä on suurempi kuin takuueläkkeen määrä, joten kansaneläkkeellä on yhä paikkansa.

Huomiotta ei pidä toki jättää sitäkään tosiseikkaa, että toimeentulotukea saavat joutuvat pärjäämään pitkiäkin aikoja huomattavasti takuueläkettä, ja kansaneläkettäkin, pienemmillä tuloilla.

]]>
0 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255851-kansanelake-ei-riita-elamiseen-onko-silla-mitaan-valia#comments Eläke Eläkeläinen Kansaneläke Takuueläke Työeläke Sat, 26 May 2018 04:24:05 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255851-kansanelake-ei-riita-elamiseen-onko-silla-mitaan-valia
Eläkepopulismia http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255772-elakepopulismia <p>Vaalien läheisyys nostaa taas mediaan kaikenlaista populistista puhetta, &nbsp;vimeaikona kyse on ollut erityisesti eläkepopulismista.</p> <p>SDP:n puheenjohtaja aloitti pelin, lupaamalla kaikille pientä eläkettä saaville vähän lisää eläkettä. &nbsp;Oliko se nyt satanen kuussa. Ei se nyt niin kova raha ole, ei ainakaan tavalliselle ihmiselle, tai tavallista eläkettä saaville ihmisille. Suurta palkkaa tai suurta eläkettä saaville satanen kuussa olisi yhtä tyhjän kanssa.</p> <p>Erittäin pientä eläkettä saaville satanen kuussa olisi kuitenkin iso parannus elämään.</p> <hr /><p>Toki SDP:n puheenjohtajan esitys on tietyllä tavalla populismia, varsinkin kun Antti Rinne on myöhemmin useaan otteeseen lieventänyt ja selittänyt tätä lupaustaan, niin että voi myöhemmin sitten selittää asiaa, jos se ei toteudu. Lupaus on kuitenkin annettu ja se elää nyt omaa elämäänsä niiden pientä eläkettä nauttivien mielissä joille tästä lupauksesta olisi toteutettuna valtava hyöty.</p> <hr /><p>Tämä SDP:n populistinen lupaus oli kuitenkin vasta alkusoittoa varsinaiselle populismille. Seuraavaksi älähtivät paremman väen edustajat ettei köyhälle väelle suinkaan mitään rahaa pidä jakaa, se tuhoaa nimittäin nuorison tulevaisuuden.</p> <p>No ei se nyt kenenkään tulevaisuutta tuhoa että vaareista ja mummoista pidetään huolta loppuun asti. Jossain vaiheessa ne nuoretkin tulevat vanhoiksi. Se on meidän kaikkien tulevaisuutta. Varmaan ne nuoret jotka aikanaan joutuvat minimieläkkeelle, osa nimittäin joutuu, arvostaisivat satasta lisää kuussa.</p> <hr /><p>Jos paremman väen ammattiliiton palkkoihin haluttaisiin lisää satasen verran, tai jos heidän verotustaan helpotettaisiin satasella kuussa, ei se paremman väen ammattiliiton &nbsp;puheenjohtaja olisi varmaankaan kutsunut sitä populismiksi, vaan tärkeäksi elvytystoimeksi, joka parantaa kansantaloutta kulutuslisäyksen kautta ja, tuo lisää työpaikkoja, sekä parantaa verotuloja sitä kautta.</p> <p>Jos se raha annetaan muutamalle kaikkein köyhimmistä suomalaisista, se on paremman väen ammattiliiton puheenjohtajan silmissä pelkästään julkisten menojen kasvattamista, ilman mitään positiivisia sivuvaikutuksia.</p> <p>Luuleeko paremman väen ammattiliiton puheenjohtaja että eläkeläiset pistävät sen satasensa jemmaan jonnekin sukanvarteen, tai sokeripurkin pohjalle, eikä kulutukseen.</p> <p>Itseasiassa, jos se sama raha, se satanen, annettaisiin niille paremman väen ammattiliiton edustamille rikkaille, se taitaisi silloin mennä jonnekin sijoitustoimintaan, mutta ei Suomeen, vaan jonnekin muualle.</p> <hr /><p>SDP:n vaalikarja ei taida itseasiassa olla sen kummemmin tuon luvatun eläke-edun saajia, mutta ehkä niistä eläkeläisistä, jotka varmaan suurin osa on vasemmistoliiton äänestäjiä, joku suostuu sen lupauksen perusteella äänestämään SDP:tä, eli sitä vähän paremman väen puoluetta, seuraavissa vaaleissa.</p> <hr /><p>Vähän kummastutti se kuin paremman väen ammattiliiton puheenjohtajan lisäksi paremman väen puolueenkin puheenjohtaja nosti tämän asian, siis SDP:n vaalipopulismin &nbsp;niin kiukkuisesti esiin ja syytti SDP:n puheenjohtajaa populismista.</p> <p>Mahtoi siis olla hyvä veto tuo SDP:n veto, kun se niin paremman väen edustajia ärsytti.</p> <hr /><p>Jokatapauksessa, minä ainakin kannatan tällaista eläkepopulismia. Köyhät eläkeläiset todella tarvitsevat vähän lisää särvintä leipänsä päälle. Toivottavasti Antti Rinne muistaa tämän vaalilupauksensa, jos pääsee pääministeriksi.</p> <p>Jos kysytte mistä rahat otetaan, niin sanon että rikkaiden, sen paremman väen, verotusta voi hyvin sen verran kiristää. Heille siitä satasesta ei ole mitään iloa ja jos se raha annetaan köyhälle eläkeläiselle, se menee varmimmin sinne missä siitä on eniten hyötyä koko Suomelle, eli kulutukseen Suomessa.</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vaalien läheisyys nostaa taas mediaan kaikenlaista populistista puhetta,  vimeaikona kyse on ollut erityisesti eläkepopulismista.

SDP:n puheenjohtaja aloitti pelin, lupaamalla kaikille pientä eläkettä saaville vähän lisää eläkettä.  Oliko se nyt satanen kuussa. Ei se nyt niin kova raha ole, ei ainakaan tavalliselle ihmiselle, tai tavallista eläkettä saaville ihmisille. Suurta palkkaa tai suurta eläkettä saaville satanen kuussa olisi yhtä tyhjän kanssa.

Erittäin pientä eläkettä saaville satanen kuussa olisi kuitenkin iso parannus elämään.


Toki SDP:n puheenjohtajan esitys on tietyllä tavalla populismia, varsinkin kun Antti Rinne on myöhemmin useaan otteeseen lieventänyt ja selittänyt tätä lupaustaan, niin että voi myöhemmin sitten selittää asiaa, jos se ei toteudu. Lupaus on kuitenkin annettu ja se elää nyt omaa elämäänsä niiden pientä eläkettä nauttivien mielissä joille tästä lupauksesta olisi toteutettuna valtava hyöty.


Tämä SDP:n populistinen lupaus oli kuitenkin vasta alkusoittoa varsinaiselle populismille. Seuraavaksi älähtivät paremman väen edustajat ettei köyhälle väelle suinkaan mitään rahaa pidä jakaa, se tuhoaa nimittäin nuorison tulevaisuuden.

No ei se nyt kenenkään tulevaisuutta tuhoa että vaareista ja mummoista pidetään huolta loppuun asti. Jossain vaiheessa ne nuoretkin tulevat vanhoiksi. Se on meidän kaikkien tulevaisuutta. Varmaan ne nuoret jotka aikanaan joutuvat minimieläkkeelle, osa nimittäin joutuu, arvostaisivat satasta lisää kuussa.


Jos paremman väen ammattiliiton palkkoihin haluttaisiin lisää satasen verran, tai jos heidän verotustaan helpotettaisiin satasella kuussa, ei se paremman väen ammattiliiton  puheenjohtaja olisi varmaankaan kutsunut sitä populismiksi, vaan tärkeäksi elvytystoimeksi, joka parantaa kansantaloutta kulutuslisäyksen kautta ja, tuo lisää työpaikkoja, sekä parantaa verotuloja sitä kautta.

Jos se raha annetaan muutamalle kaikkein köyhimmistä suomalaisista, se on paremman väen ammattiliiton puheenjohtajan silmissä pelkästään julkisten menojen kasvattamista, ilman mitään positiivisia sivuvaikutuksia.

Luuleeko paremman väen ammattiliiton puheenjohtaja että eläkeläiset pistävät sen satasensa jemmaan jonnekin sukanvarteen, tai sokeripurkin pohjalle, eikä kulutukseen.

Itseasiassa, jos se sama raha, se satanen, annettaisiin niille paremman väen ammattiliiton edustamille rikkaille, se taitaisi silloin mennä jonnekin sijoitustoimintaan, mutta ei Suomeen, vaan jonnekin muualle.


SDP:n vaalikarja ei taida itseasiassa olla sen kummemmin tuon luvatun eläke-edun saajia, mutta ehkä niistä eläkeläisistä, jotka varmaan suurin osa on vasemmistoliiton äänestäjiä, joku suostuu sen lupauksen perusteella äänestämään SDP:tä, eli sitä vähän paremman väen puoluetta, seuraavissa vaaleissa.


Vähän kummastutti se kuin paremman väen ammattiliiton puheenjohtajan lisäksi paremman väen puolueenkin puheenjohtaja nosti tämän asian, siis SDP:n vaalipopulismin  niin kiukkuisesti esiin ja syytti SDP:n puheenjohtajaa populismista.

Mahtoi siis olla hyvä veto tuo SDP:n veto, kun se niin paremman väen edustajia ärsytti.


Jokatapauksessa, minä ainakin kannatan tällaista eläkepopulismia. Köyhät eläkeläiset todella tarvitsevat vähän lisää särvintä leipänsä päälle. Toivottavasti Antti Rinne muistaa tämän vaalilupauksensa, jos pääsee pääministeriksi.

Jos kysytte mistä rahat otetaan, niin sanon että rikkaiden, sen paremman väen, verotusta voi hyvin sen verran kiristää. Heille siitä satasesta ei ole mitään iloa ja jos se raha annetaan köyhälle eläkeläiselle, se menee varmimmin sinne missä siitä on eniten hyötyä koko Suomelle, eli kulutukseen Suomessa.

 

]]>
45 http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255772-elakepopulismia#comments Ikäihmisten köyhyys Parempi väki. Politiikan populismi Takuueläke Thu, 24 May 2018 09:36:32 +0000 Arto Vihavainen http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255772-elakepopulismia
Tupakka, viina, ja viiripäiset päättäjät? http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241142-tupakka-viina-ja-viiripaiset-paattajat <p>Vuoden 2018 budjetti on julkistettu. Tupakan hinta nousee keskimäärin 18% - eli keskimäärin eurolla per aski. Hei haloo! Mutta ei se kuitenkaan niin paha juttu ole. Jos köyhä eläkkeensaaja polttaa 5-6 savuketta päivässä niin hänen saamansa takuueläkkeen korotus kattaa tuon. Jos polttaa enemmän niin menee miinuksen puolelle.</p><p>Viinan verotus ei käsittääkseni nouse. Ja ansiotuloveroa tullaan laskemaan vaikka moni kaltaiseni &quot;parempi tietäjä&quot; oli tuon suhteen eri mieltä. Mutta talouskasvusuunnitelmissa mennään ensi vuotta eteenpäin - ainakin vielä tänä vuonna siis, kun päätöksiä tehdään.</p><p><strong>Viiripäiset päättäjät?</strong></p><p>Mikä päättäjien päissä viiraa? Yksi suuri virhe oli aikoinaan tuo laki takuueläkkeestä. Se vei eläkeläispuolisot keskenään tasa-arvoiseen asemaan, jos siis olivat, ja ovat köyhiä, ja se vei heidät parempaan asemaan kuin ilman eläkettä kitkuttava köyhä pariskunta.</p><p>Jos takuueläkevirhettä ei olisi tehty niin nyt voisi hallitus hyvillä mielin nostaa kansaneläkettä 660e/kk summasta jopa tasoon 740e/kk ilman, että siitä tulisi hallaa taloudelle - vaan hupia siitä tulisi, kansan hämmästellessä, että miksi vain eläkeläisille annetaan? - no nyt ei ole tarpeen hämmästellä?</p><p>Huomasin juuri: kansanaläke on yhä olemassa; miksi sitä ei koroteta kuten esitin edellä: kulut valtiolle: 0e/a.</p><p><strong>Viinan hinta?</strong></p><p>Jos alkoholiverotus pidettäisiin ennallaan ja limuviinat sun muut pikkaista väkevämmät pilsnerit tuotaisiin ruokakauppoihin niin se olisi jopa maailmantalouden luokan tappio - tuonti Virosta ehkä vähenisi. Mutta entä jos: tuodaan ne &nbsp;limuviinat ja nelosoluet ruokakauppoihin, ja nostetaan samalla alkoholiveroa!(?).</p><p>Varmasti lähikaupan neloskassa pystyisi IV-oluen myymään alle kahden euron, jopa alle puolentoista euron. Joskin sitten III-oluen hinta saattaisi nousta, ja nousisikin, euroon. Mutta kansa kiittäisi, ja ostaisi enemmän - no ei ostaisi - mutta saman määrän, olutta lähikaupoista ja kuppiloista kuin tähänkin saakkaa.</p><p>Niin joo - ravintoloiden ALV:tä pitäisi tottakai laskea. Kun ALV on tuopin hinnasta 24%, tuopin hinnan ollessa 7 euroa, on veron määrä 1,68 euroa per tuoppi. Kun ALVi lasketaan 17%:iin niin tuoppi maksaa enään 6,25 euroa, ja tuo 75 senttiä on se ratkaiseva ero!</p><p><strong>Rosentit</strong></p><p>Ehkä prosentit eivät ole ihan sata kohdallaan esille ottamissani esimerkeissä &nbsp;- eivät kai ole. Mutta jokainen dosentti tietää, että tärkeintä ei ole rosenttien määrä vaan se miten homma oikeesti rulaa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vuoden 2018 budjetti on julkistettu. Tupakan hinta nousee keskimäärin 18% - eli keskimäärin eurolla per aski. Hei haloo! Mutta ei se kuitenkaan niin paha juttu ole. Jos köyhä eläkkeensaaja polttaa 5-6 savuketta päivässä niin hänen saamansa takuueläkkeen korotus kattaa tuon. Jos polttaa enemmän niin menee miinuksen puolelle.

Viinan verotus ei käsittääkseni nouse. Ja ansiotuloveroa tullaan laskemaan vaikka moni kaltaiseni "parempi tietäjä" oli tuon suhteen eri mieltä. Mutta talouskasvusuunnitelmissa mennään ensi vuotta eteenpäin - ainakin vielä tänä vuonna siis, kun päätöksiä tehdään.

Viiripäiset päättäjät?

Mikä päättäjien päissä viiraa? Yksi suuri virhe oli aikoinaan tuo laki takuueläkkeestä. Se vei eläkeläispuolisot keskenään tasa-arvoiseen asemaan, jos siis olivat, ja ovat köyhiä, ja se vei heidät parempaan asemaan kuin ilman eläkettä kitkuttava köyhä pariskunta.

Jos takuueläkevirhettä ei olisi tehty niin nyt voisi hallitus hyvillä mielin nostaa kansaneläkettä 660e/kk summasta jopa tasoon 740e/kk ilman, että siitä tulisi hallaa taloudelle - vaan hupia siitä tulisi, kansan hämmästellessä, että miksi vain eläkeläisille annetaan? - no nyt ei ole tarpeen hämmästellä?

Huomasin juuri: kansanaläke on yhä olemassa; miksi sitä ei koroteta kuten esitin edellä: kulut valtiolle: 0e/a.

Viinan hinta?

Jos alkoholiverotus pidettäisiin ennallaan ja limuviinat sun muut pikkaista väkevämmät pilsnerit tuotaisiin ruokakauppoihin niin se olisi jopa maailmantalouden luokan tappio - tuonti Virosta ehkä vähenisi. Mutta entä jos: tuodaan ne  limuviinat ja nelosoluet ruokakauppoihin, ja nostetaan samalla alkoholiveroa!(?).

Varmasti lähikaupan neloskassa pystyisi IV-oluen myymään alle kahden euron, jopa alle puolentoista euron. Joskin sitten III-oluen hinta saattaisi nousta, ja nousisikin, euroon. Mutta kansa kiittäisi, ja ostaisi enemmän - no ei ostaisi - mutta saman määrän, olutta lähikaupoista ja kuppiloista kuin tähänkin saakkaa.

Niin joo - ravintoloiden ALV:tä pitäisi tottakai laskea. Kun ALV on tuopin hinnasta 24%, tuopin hinnan ollessa 7 euroa, on veron määrä 1,68 euroa per tuoppi. Kun ALVi lasketaan 17%:iin niin tuoppi maksaa enään 6,25 euroa, ja tuo 75 senttiä on se ratkaiseva ero!

Rosentit

Ehkä prosentit eivät ole ihan sata kohdallaan esille ottamissani esimerkeissä  - eivät kai ole. Mutta jokainen dosentti tietää, että tärkeintä ei ole rosenttien määrä vaan se miten homma oikeesti rulaa!

]]>
1 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241142-tupakka-viina-ja-viiripaiset-paattajat#comments Alkoholi Takuueläke Tupakkavero Verot Verotus Thu, 10 Aug 2017 18:00:00 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241142-tupakka-viina-ja-viiripaiset-paattajat
Takuueläke yrittäjälle – eikä maksa kuin 130 000 € http://harrivuorenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239361-takuuelake-yrittajalle-eika-maksa-kuin-130-000 <p>Puhutaanpa vielä yrittäjien eläkkeistä ja niiden kertymisestä. Suomessa on tällä hetkellä takuueläke, joka siis taataan kaikille. Tämä takuueläke on tällä hetkellä 760,26 &euro;/kk. Jos olen oikein ymmärtänyt, tämän siis saa, jos ei ole mitään muita kertyneitä eläkkeitä. Kuten esim. työeläkettä. Siis toisin sanoen vaikka et ikinä olisi tehnyt päivääkään töitä tai maksanut eläkemaksuja, tämän verran sinulle taataan eläkettä.&nbsp;</p><p>Summa ei tietysti ole kummoinen. Mielenkiinnosta lähdin kokeilemaan, millä maksuilla minä yrittäjänä pääsen samaan. Olen muutaman kuukauden päästä 35-vuotias ja eläkelaskuri ilmoittaa tavoite-eläkeiäkseni 69,5 vuotta. Eli koko lailla 35 vuotta olisi vielä yrittäjäeläkettä maksettava. Laskuri kertoo myös, että jos maksan 9 000 euron työtulon mukaan, on maksuni vuodessa 3 788 euroa. Eli 35 vuoden aikana kutakuinkin 132&nbsp;580 euroa. Näin menetellen on eläkkeeni 35 vuoden päästä 757 euroa.&nbsp;</p><p>Eli siis hetkinen. Minä joudun maksamaan seuraavan 35 vuoden aikana yli 130&nbsp;000 euroa siitä, että minulle maksetaan eläkettä saman verran kuin jollekin toiselle, joka ei ole maksanut eläkettään senttiäkään. Jos tuo eläke on sellainen, joka taataan kaikille huolimatta mistään, miksi ihmeessä minä joudun maksamaa siitä asunnon verran rahaa?&nbsp;</p><p>Ja kyllä, Yel on myös muutakin. Se on vakuutus, joka takaa minulle jonkinlaisen toimeentulon, jos työkykyni menee. Mutta tämän varmistamiseen on muitakin keinoja, jotka eivät maksa 4&nbsp;000 euroa vuodessa. Tai jos maksavat, on niiden turva todennäköisesti hieman eri luokkaa. Ja toisaalta, miksi en laittaisi koko tuota summaa suoraan vakuutuksiin, eikös tuo eläke ollut minulle taattu? Tai ainakin piti olla?</p><p>Miksi ei ihmisille voida antaa vapautta ja vastuuta omasta eläkkeestään ja vakuuttamisestaan täysimääräisesti heidän niin halutessaan? Varmasti on ihmisiä, jotka tätä vapautta eivät halua käyttää, mutta yhtä varmasti on niitä, jotka haluavat.&nbsp;</p><p>Yel vapaaehtoiseksi, oikeus vähentää verotuksessa esim. minimityötulon verran vaihtoehtoisia eläke- ja vakuutusmaksuja ja vastuu eläkkeestä ihmisille itselleen heidän niin halutessaan.&nbsp;</p><p>Kiitos.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Puhutaanpa vielä yrittäjien eläkkeistä ja niiden kertymisestä. Suomessa on tällä hetkellä takuueläke, joka siis taataan kaikille. Tämä takuueläke on tällä hetkellä 760,26 €/kk. Jos olen oikein ymmärtänyt, tämän siis saa, jos ei ole mitään muita kertyneitä eläkkeitä. Kuten esim. työeläkettä. Siis toisin sanoen vaikka et ikinä olisi tehnyt päivääkään töitä tai maksanut eläkemaksuja, tämän verran sinulle taataan eläkettä. 

Summa ei tietysti ole kummoinen. Mielenkiinnosta lähdin kokeilemaan, millä maksuilla minä yrittäjänä pääsen samaan. Olen muutaman kuukauden päästä 35-vuotias ja eläkelaskuri ilmoittaa tavoite-eläkeiäkseni 69,5 vuotta. Eli koko lailla 35 vuotta olisi vielä yrittäjäeläkettä maksettava. Laskuri kertoo myös, että jos maksan 9 000 euron työtulon mukaan, on maksuni vuodessa 3 788 euroa. Eli 35 vuoden aikana kutakuinkin 132 580 euroa. Näin menetellen on eläkkeeni 35 vuoden päästä 757 euroa. 

Eli siis hetkinen. Minä joudun maksamaan seuraavan 35 vuoden aikana yli 130 000 euroa siitä, että minulle maksetaan eläkettä saman verran kuin jollekin toiselle, joka ei ole maksanut eläkettään senttiäkään. Jos tuo eläke on sellainen, joka taataan kaikille huolimatta mistään, miksi ihmeessä minä joudun maksamaa siitä asunnon verran rahaa? 

Ja kyllä, Yel on myös muutakin. Se on vakuutus, joka takaa minulle jonkinlaisen toimeentulon, jos työkykyni menee. Mutta tämän varmistamiseen on muitakin keinoja, jotka eivät maksa 4 000 euroa vuodessa. Tai jos maksavat, on niiden turva todennäköisesti hieman eri luokkaa. Ja toisaalta, miksi en laittaisi koko tuota summaa suoraan vakuutuksiin, eikös tuo eläke ollut minulle taattu? Tai ainakin piti olla?

Miksi ei ihmisille voida antaa vapautta ja vastuuta omasta eläkkeestään ja vakuuttamisestaan täysimääräisesti heidän niin halutessaan? Varmasti on ihmisiä, jotka tätä vapautta eivät halua käyttää, mutta yhtä varmasti on niitä, jotka haluavat. 

Yel vapaaehtoiseksi, oikeus vähentää verotuksessa esim. minimityötulon verran vaihtoehtoisia eläke- ja vakuutusmaksuja ja vastuu eläkkeestä ihmisille itselleen heidän niin halutessaan. 

Kiitos.

]]>
6 http://harrivuorenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239361-takuuelake-yrittajalle-eika-maksa-kuin-130-000#comments Eläke Takuueläke YEL Wed, 28 Jun 2017 12:58:55 +0000 Harri Vuorenpää http://harrivuorenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239361-takuuelake-yrittajalle-eika-maksa-kuin-130-000
Eläkeläiset aiempaa rikkaampia? http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229700-elakelaiset-aiempaa-rikkaampia <p>&rdquo;Eläkeläiset aiempaa rikkaampia&rdquo; otsikoivat tiedotusvälineet. Vov! mikä uutinen! Eläketurvakeskus on tuottanut mainion analyysi vuosilta 1995-2015, jolloin taitettu indeksi on ollut voimassa.</p><p>Tutkimus tulee julki parahiksi, kun demarien puoluekokouksessa ja heti perään eduskunnassa käsitellään aloitteita palkka- tai palkkapainotteisemman indeksin saamiseksi työeläkkeisiin. Mihin indeksiuudistusta tarvitaan? Eläkeläisethän voivat keskimäärin paremmin kuin koskaan.</p><p>On upeata, että Eläketurvakeskus tekee objektiivisia tutkimuksia, joilla ei ole politiikan kanssa mitään tekemistä. Vielä upeampaa, että saadaan eläkeläisiä miellyttäviä tuloksia, rahoitetaanhan ETK eläkevaroista. Onhan se kiva kuulla, että menee hyvin &ndash; ainakin tilastojen mukaan.</p><p>Sotamies Hietanenkin pohdiskeli &rdquo;Tuntemattomassa sotilaassa&rdquo;, että on se hyvä tietää, että rätinkien mukaan kalorit ovat päiväannoksissa kohdallaan. Kumma vain, että suolisto ja maha eivät rätinkejä usko.</p><p>ETK on varmasti oikeassa, että eläkeläiset ovat tänään paremmin toimeentulevia kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Niin ovat työntekijätkin ja kaikki suomalaiset. Kansantalous on kasvanut.</p><p>ETK on varmasti oikeassa, että suomalaisten eläkeläisten ostovoima on hieman eurooppalaista keskitasoa korkeammalla. Onhan kansatulomme henkeä kohden reilusti eurooppalaista keskitasoa korkeammalla.</p><p>ETK on varmasti oikeassa, että eläkeläisillä on tänään enemmän varallisuutta kuin koskaan aikaisemmin. Kolme neljäsosaa tästä on kiinni omassa asunnossa &ndash; ja harmi asuntoa ei voi syödä.</p><p>ETK ei kerro siitä, mitä tapahtuu kun joudutaan eläkkeelle, sen jälkeen alkaa köyhtyminen. Eläkkeensaajat ovat taitetun indeksin vuoksi ainoa tulonsaajaryhmä, joka lakisääteisesti köyhtyy.</p><p>ETK kertoo, että vakavaa aineellista puutetta tai toimeentulovaikeuksia kokee pari prosenttia eläkeikäisistä. Pelkällä takuueläkkeellä (768 euro/kk) tulee toimeen 105&nbsp;000 eläkeläistä, joka on 7 % kaikista eläkeläisistä. On se hienoa, että suurimmalla osalla heistä on jokin ETK:n tietämä muu tulolähde, joka auttaa. Aivan totta &ndash; 40 % leipäjonojen asiakkaistahan on eläkeläisiä.</p><p>Maassamme on 330&nbsp;000 työeläkeläistä, jotka elävät EU:n määrittämän köyhyysrajan alla. Hekin voivat luottaa ETK:n laskelmiin, että hyvin menee, ainakin paremmin kuin Albaniassa ja tietysti paremmin kuin mummolla aikoinaan.</p><p>Ei kun kansanedustajat, hylätkää ihmeessä 85&nbsp;000 kansalaisen allekirjoittama kansalaisaloite palkkaindeksin palauttamisesta työeläkkeisiin. Kertoohan luotettava ja asiantunteva Eläketurvakeskus, että eläkeläisillä pyyhkii oikein hyvin.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Eläkeläiset aiempaa rikkaampia” otsikoivat tiedotusvälineet. Vov! mikä uutinen! Eläketurvakeskus on tuottanut mainion analyysi vuosilta 1995-2015, jolloin taitettu indeksi on ollut voimassa.

Tutkimus tulee julki parahiksi, kun demarien puoluekokouksessa ja heti perään eduskunnassa käsitellään aloitteita palkka- tai palkkapainotteisemman indeksin saamiseksi työeläkkeisiin. Mihin indeksiuudistusta tarvitaan? Eläkeläisethän voivat keskimäärin paremmin kuin koskaan.

On upeata, että Eläketurvakeskus tekee objektiivisia tutkimuksia, joilla ei ole politiikan kanssa mitään tekemistä. Vielä upeampaa, että saadaan eläkeläisiä miellyttäviä tuloksia, rahoitetaanhan ETK eläkevaroista. Onhan se kiva kuulla, että menee hyvin – ainakin tilastojen mukaan.

Sotamies Hietanenkin pohdiskeli ”Tuntemattomassa sotilaassa”, että on se hyvä tietää, että rätinkien mukaan kalorit ovat päiväannoksissa kohdallaan. Kumma vain, että suolisto ja maha eivät rätinkejä usko.

ETK on varmasti oikeassa, että eläkeläiset ovat tänään paremmin toimeentulevia kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Niin ovat työntekijätkin ja kaikki suomalaiset. Kansantalous on kasvanut.

ETK on varmasti oikeassa, että suomalaisten eläkeläisten ostovoima on hieman eurooppalaista keskitasoa korkeammalla. Onhan kansatulomme henkeä kohden reilusti eurooppalaista keskitasoa korkeammalla.

ETK on varmasti oikeassa, että eläkeläisillä on tänään enemmän varallisuutta kuin koskaan aikaisemmin. Kolme neljäsosaa tästä on kiinni omassa asunnossa – ja harmi asuntoa ei voi syödä.

ETK ei kerro siitä, mitä tapahtuu kun joudutaan eläkkeelle, sen jälkeen alkaa köyhtyminen. Eläkkeensaajat ovat taitetun indeksin vuoksi ainoa tulonsaajaryhmä, joka lakisääteisesti köyhtyy.

ETK kertoo, että vakavaa aineellista puutetta tai toimeentulovaikeuksia kokee pari prosenttia eläkeikäisistä. Pelkällä takuueläkkeellä (768 euro/kk) tulee toimeen 105 000 eläkeläistä, joka on 7 % kaikista eläkeläisistä. On se hienoa, että suurimmalla osalla heistä on jokin ETK:n tietämä muu tulolähde, joka auttaa. Aivan totta – 40 % leipäjonojen asiakkaistahan on eläkeläisiä.

Maassamme on 330 000 työeläkeläistä, jotka elävät EU:n määrittämän köyhyysrajan alla. Hekin voivat luottaa ETK:n laskelmiin, että hyvin menee, ainakin paremmin kuin Albaniassa ja tietysti paremmin kuin mummolla aikoinaan.

Ei kun kansanedustajat, hylätkää ihmeessä 85 000 kansalaisen allekirjoittama kansalaisaloite palkkaindeksin palauttamisesta työeläkkeisiin. Kertoohan luotettava ja asiantunteva Eläketurvakeskus, että eläkeläisillä pyyhkii oikein hyvin.

 

]]>
46 http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229700-elakelaiset-aiempaa-rikkaampia#comments Eläkeläisköyhyys Eläketurvakeskus Kansalaisaloite työeläkeindeksistä Taitettu indeksi Takuueläke Wed, 18 Jan 2017 11:06:28 +0000 Kimmo Kiljunen http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229700-elakelaiset-aiempaa-rikkaampia
Taasko eläkeläisten vuoro maksaa? http://seijamuurinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/193470-taasko-elakelaisten-vuoro-maksaa <p>Perjantain Helsingin Sanomien otsikko hätkähdytti: &rdquo;Sipilä haluaa ottaa lainarahaa eläkeläisiltä&rdquo;. Tarkoituksena olisi pienentää työntekijöiden työeläkemaksua ottamalla rahoitus ns. Emu-puskureista. Tämä edellyttäisi käytännössä joko työeläkemaksun korotusta myöhemmin tai eläkkeistä leikkaamista.</p><p>Tuntuu kohtuuttomalta, että taas suunnitellaan eläkeläisten kurittamista. Meillä on jo ollut vuodesta 1996 lähtien ns. taitettu indeksi, josta johtuen palkat ovat nousseet enemmän kuin eläkkeet. Esim. 2000-luvulla palkat ovat nousseet n. 30 % kun samaan aikaan työeläkkeiden nousu on ollut vain n. 17%. Lisäksi on indeksijäädytys viime vuosilta, mikä vähentää eläkeläisille lain mukaan kuuluvaa korotusta. Pientä kompensaatiota on tuonut vuoden 2015 kunnallisen eläketulovähennyksen korottaminen, mutta sen merkitys jää pieneksi. Suurempia eläkkeitä saaville on vielä &rdquo;kateusvero&rdquo;, jota myös raippaveroksi kutsutaan. Yli 45 000 euroa/kk eläkettä saavat joutuvat maksamaan ylimääräisen 6 %:n veron. Tosin raippaverosta on valitettu EU:n tuomioistuimeen koska sen on arvioitu rikkovan ikään perustuvana kansalaisten yhdenvertaista kohtelua lain edessä. Myöhemmin kuullaan, miten verolle käy.</p><p>Eläkeläiset ovat eläkkeensä ansainneet, ja keskimääräinen eläke jää sen verran pieneksi, ettei sen pitäisi olla ensisijainen säästökohde. Suuria eläkkeitä saavien osuus on pieni, ja paljon enemmän on niitä eläkeläisiä, jotka sinnittelevät eläkkeellään vuokra-, ruoka-, terveydenhoito- ja lääke-, ym. kulujen kanssa. Esim. takuueläkkeellä selviytyminen on hyvin haastavaa Helsingin kustannustasolla.</p><p>Oikeansuuntaista politiikkaa on Kokoomuksen seniorijaoston esitys vaaliohjelmassa kaavaillun veronalennuksen kohdistamisesta myös eläketuloihin. Tulisi edes hiukan korvausta monille eläkeläisten tuloista tehdyille leikkauksille. Nyt ei ole aika kurittaa eläkeläisiä talouden heikosta tilanteesta. On löydettävä muita keinoja ja ryhdyttävä rohkeasti rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perjantain Helsingin Sanomien otsikko hätkähdytti: ”Sipilä haluaa ottaa lainarahaa eläkeläisiltä”. Tarkoituksena olisi pienentää työntekijöiden työeläkemaksua ottamalla rahoitus ns. Emu-puskureista. Tämä edellyttäisi käytännössä joko työeläkemaksun korotusta myöhemmin tai eläkkeistä leikkaamista.

Tuntuu kohtuuttomalta, että taas suunnitellaan eläkeläisten kurittamista. Meillä on jo ollut vuodesta 1996 lähtien ns. taitettu indeksi, josta johtuen palkat ovat nousseet enemmän kuin eläkkeet. Esim. 2000-luvulla palkat ovat nousseet n. 30 % kun samaan aikaan työeläkkeiden nousu on ollut vain n. 17%. Lisäksi on indeksijäädytys viime vuosilta, mikä vähentää eläkeläisille lain mukaan kuuluvaa korotusta. Pientä kompensaatiota on tuonut vuoden 2015 kunnallisen eläketulovähennyksen korottaminen, mutta sen merkitys jää pieneksi. Suurempia eläkkeitä saaville on vielä ”kateusvero”, jota myös raippaveroksi kutsutaan. Yli 45 000 euroa/kk eläkettä saavat joutuvat maksamaan ylimääräisen 6 %:n veron. Tosin raippaverosta on valitettu EU:n tuomioistuimeen koska sen on arvioitu rikkovan ikään perustuvana kansalaisten yhdenvertaista kohtelua lain edessä. Myöhemmin kuullaan, miten verolle käy.

Eläkeläiset ovat eläkkeensä ansainneet, ja keskimääräinen eläke jää sen verran pieneksi, ettei sen pitäisi olla ensisijainen säästökohde. Suuria eläkkeitä saavien osuus on pieni, ja paljon enemmän on niitä eläkeläisiä, jotka sinnittelevät eläkkeellään vuokra-, ruoka-, terveydenhoito- ja lääke-, ym. kulujen kanssa. Esim. takuueläkkeellä selviytyminen on hyvin haastavaa Helsingin kustannustasolla.

Oikeansuuntaista politiikkaa on Kokoomuksen seniorijaoston esitys vaaliohjelmassa kaavaillun veronalennuksen kohdistamisesta myös eläketuloihin. Tulisi edes hiukan korvausta monille eläkeläisten tuloista tehdyille leikkauksille. Nyt ei ole aika kurittaa eläkeläisiä talouden heikosta tilanteesta. On löydettävä muita keinoja ja ryhdyttävä rohkeasti rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen.

]]>
2 http://seijamuurinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/193470-taasko-elakelaisten-vuoro-maksaa#comments Eläkeläiset Raippavero Rakennemuutos Taitettu indeksi Takuueläke Sat, 18 Apr 2015 14:14:53 +0000 Seija Muurinen http://seijamuurinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/193470-taasko-elakelaisten-vuoro-maksaa
Rinne lupaa eläkeläisille negatiivisen tuloveron http://ollisaarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/189449-rinne-lupaa-elakelaisille-negatiivisen-tuloveron <p>Yleisradion uutisen mukaan valtionvarainministeri Antti Rinne on lupaillut puheenjohtajien keskustelussa verohelpotuksia takuueläkettä saaville. &quot;Jo 20-30 euroa lisää kuukaudessa parantaa merkittäväti näiden ihmisten tulotasoa.&quot; Rinne lupaa siis minimissään 240 euron verohelpotukset.</p><p>Takuueläke on nyt 746,57 euroa/kk ja vastaava vuositulo on 8958,84 euroa. Eläkeläinen ei maksa tämänsuuruisesta vuositulosta veroja&nbsp; eikä maksuja kuin Yleveron 60,92 euroa vuodessa. Tuloveroaste on alle prosentin.</p><p>Takuueläke on siis käytännössä&nbsp; veroton, kuten myös täällä tulotasolla täytenä myönnettävä eläkeläisen asumistuki (noin 500 euroa/kk, verottomat tulot yhteensä 1250 euroa/kk).</p><p>Ylevero on Antti Rinteen ministerikollegan Krista Kiurun luomus, henkiraha, jonka takuueläkeläinenkin joutuu maksamaan. Tämän Antti Rinne lupaa siis poistaa, kuten mahdollisuuden periä kalastusmaksua eläkeläisiltä eli&nbsp; SDP:n äänestäjiltä?</p><p>Mutta tämä ei riitä. Lisäksi Rinne lupaa 180 euroa ekstraa negatiivisena tuloverona. Lupaus ylittää perussuomalaisten lupauksen poistaa verot tonnin kuussa ansaitsevilta. (Tonnin kuussa ansaiseva ei juuri maksa varsinaisia veroja.)</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yleisradion uutisen mukaan valtionvarainministeri Antti Rinne on lupaillut puheenjohtajien keskustelussa verohelpotuksia takuueläkettä saaville. "Jo 20-30 euroa lisää kuukaudessa parantaa merkittäväti näiden ihmisten tulotasoa." Rinne lupaa siis minimissään 240 euron verohelpotukset.

Takuueläke on nyt 746,57 euroa/kk ja vastaava vuositulo on 8958,84 euroa. Eläkeläinen ei maksa tämänsuuruisesta vuositulosta veroja  eikä maksuja kuin Yleveron 60,92 euroa vuodessa. Tuloveroaste on alle prosentin.

Takuueläke on siis käytännössä  veroton, kuten myös täällä tulotasolla täytenä myönnettävä eläkeläisen asumistuki (noin 500 euroa/kk, verottomat tulot yhteensä 1250 euroa/kk).

Ylevero on Antti Rinteen ministerikollegan Krista Kiurun luomus, henkiraha, jonka takuueläkeläinenkin joutuu maksamaan. Tämän Antti Rinne lupaa siis poistaa, kuten mahdollisuuden periä kalastusmaksua eläkeläisiltä eli  SDP:n äänestäjiltä?

Mutta tämä ei riitä. Lisäksi Rinne lupaa 180 euroa ekstraa negatiivisena tuloverona. Lupaus ylittää perussuomalaisten lupauksen poistaa verot tonnin kuussa ansaitsevilta. (Tonnin kuussa ansaiseva ei juuri maksa varsinaisia veroja.)

]]>
6 http://ollisaarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/189449-rinne-lupaa-elakelaisille-negatiivisen-tuloveron#comments Antti Rinne Takuueläke Ylevero Wed, 11 Mar 2015 12:10:05 +0000 Olli Saarinen http://ollisaarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/189449-rinne-lupaa-elakelaisille-negatiivisen-tuloveron
Unohdetut eläkeläiset http://jukkalehtimaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/186248-unohdetut-elakelaiset <p>Luin tänään artikkelia (IS 5.2.15) jossa tuotiin esille suuren eläkkeensaaja joukon ahdinkoa. Artikkelissa vanhusten köyhyyttä tutkinut Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori Jari Heinonen kertoi kuinka eläkkeensaajista yli 100 000 kituuttaa takuueläkkeen eli 746,57 e/kk varassa.</p><p>Vuonna 2014 köyhyysraja oli Suomessa 1 170 euroa kuukaudessa jonka tämä takuueläke alittaa siis huikealla 36 prosentilla!</p><p>Tilanne on todella huono ja nuoremman polven edustajana tunnen miltei häpeää. Nämä eläkeläiset ovat kuitenkin niitä ihmisiä jotka ovat hyvinvointivaltiomme rakentaneet ja nykyisen elämänlaatumme työllään ja teoillaan mahdollistaneet. Nyt me emme pidä heistä huolta niin kuin pitäisi.</p><p>Kaikkein pienituloisimmista tulisi pitää huolta myös vaikeimpina aikoina. Etenkin kun tilanne ei ollut aurinkoisempi menneenä nousukautenakaan. Jo pienillä panostuksilla pystymme tilannetta parantamaan ja ongelmaa lieventämään.</p><p>Ehdotukseni</p><p>Verohallinnon tilastojen mukaan henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi vuonna 2013 yhteensä 27,7 miljardia.</p><p>Mikäli nostaisimme tätä kerättyä tuloveromäärää 0,1%, saisimme nostettua tuota takuueläkettä reilut 20&euro; kuukaudessa.</p><p>0,1% korotus maksettuun tuloveroon olisi melko pieni. Esimerkiksi 25-30 000 euroa vuodessa tienaavalle&nbsp; korotus olisi noin viisi euroa, vähennyksistä riippuen. 2000 euroa tuloveroa vuodessa maksava maksaisi jatkossa 2&euro; enemmän vuodessa jne jne. Korotus on laskettu maksettuun veroon eikä suoraan veroprosenttiin, siksi vaikutus yksittäiseen veronmaksajaan olisi pieni.</p><p>Eläkeläiset eivät tietenkään ole ainoa ryhmä jota yhteiskuntamme kaltoin kohtelee mutta tästä korjauksesta olisi hyvä aloittaa.</p><p>Suomalaiset ovat fiksua porukkaa ja ymmärtävät talouden tosiasiat ja veronkorotuksetkin mikäli ne vain ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Tämä korotus olisi ainakin minusta oikeudenmukainen. Eiköhän ryhdytä nyt tuumasta toimeen ja pistetä alkuun edes tämä asia kuntoon?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Luin tänään artikkelia (IS 5.2.15) jossa tuotiin esille suuren eläkkeensaaja joukon ahdinkoa. Artikkelissa vanhusten köyhyyttä tutkinut Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori Jari Heinonen kertoi kuinka eläkkeensaajista yli 100 000 kituuttaa takuueläkkeen eli 746,57 e/kk varassa.

Vuonna 2014 köyhyysraja oli Suomessa 1 170 euroa kuukaudessa jonka tämä takuueläke alittaa siis huikealla 36 prosentilla!

Tilanne on todella huono ja nuoremman polven edustajana tunnen miltei häpeää. Nämä eläkeläiset ovat kuitenkin niitä ihmisiä jotka ovat hyvinvointivaltiomme rakentaneet ja nykyisen elämänlaatumme työllään ja teoillaan mahdollistaneet. Nyt me emme pidä heistä huolta niin kuin pitäisi.

Kaikkein pienituloisimmista tulisi pitää huolta myös vaikeimpina aikoina. Etenkin kun tilanne ei ollut aurinkoisempi menneenä nousukautenakaan. Jo pienillä panostuksilla pystymme tilannetta parantamaan ja ongelmaa lieventämään.

Ehdotukseni

Verohallinnon tilastojen mukaan henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi vuonna 2013 yhteensä 27,7 miljardia.

Mikäli nostaisimme tätä kerättyä tuloveromäärää 0,1%, saisimme nostettua tuota takuueläkettä reilut 20€ kuukaudessa.

0,1% korotus maksettuun tuloveroon olisi melko pieni. Esimerkiksi 25-30 000 euroa vuodessa tienaavalle  korotus olisi noin viisi euroa, vähennyksistä riippuen. 2000 euroa tuloveroa vuodessa maksava maksaisi jatkossa 2€ enemmän vuodessa jne jne. Korotus on laskettu maksettuun veroon eikä suoraan veroprosenttiin, siksi vaikutus yksittäiseen veronmaksajaan olisi pieni.

Eläkeläiset eivät tietenkään ole ainoa ryhmä jota yhteiskuntamme kaltoin kohtelee mutta tästä korjauksesta olisi hyvä aloittaa.

Suomalaiset ovat fiksua porukkaa ja ymmärtävät talouden tosiasiat ja veronkorotuksetkin mikäli ne vain ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Tämä korotus olisi ainakin minusta oikeudenmukainen. Eiköhän ryhdytä nyt tuumasta toimeen ja pistetä alkuun edes tämä asia kuntoon?

]]>
6 http://jukkalehtimaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/186248-unohdetut-elakelaiset#comments Eläkeläisköyhyys Takuueläke Veronkorotus Thu, 05 Feb 2015 21:52:44 +0000 Jukka Lehtimäki http://jukkalehtimaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/186248-unohdetut-elakelaiset
Miksi Kokoomus hylkäsi takuueläkkeen noston? http://anttikoskela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174797-miksi-kokoomus-hylkasi-takuuelakkeen-noston <p>Budjettiriihi päättyi muutama tunti sitten, ja nyt pöly alkaa laskeutua. Mediasta alkaa saada tarkentuvia tietoja tehdyistä päätöksistä.</p><p>Yksi asia kummastuttaa ylitse muiden. Miksi Kokoomus on torpannut<strong> Antti Rinteen</strong> vaatiman 10 euron korotuksen takuueläkkeisiin? Sen fiskaalinen vaikutus olisi ollut vain 20 miljoonaa euroa vuodessa, eli koko budjetissa alle puolen promillen luokkaa. Lisäksi köyhimmät eläkeläiset aivan kiistatta ovat köyhiä. Takuueläke on 743 euroa kuussa, joka ei Helsingin alueella riitä aina edes vuokraan.</p><p>&nbsp;</p><p>Oltiinko Kokoomuksessa sitä mieltä, että takuueläke on jo nyt riittävän suuri, ja että sen korottamiseen ei ole tarvetta? Ehkä 740 euroa kuussa on jonkun mielestä eläkeläiselle paljon.</p><p>Vai onko sittenkin kyse siitä, että takuueläkkeen korotus olisi ollut valtiovarainministeri Rinteelle niin suuri poliittinen voitto, ettei sitä haluttu hänelle antaa? Rinne olisi vaikuttanut pieneläkeläisten sankarilta, jolloin muista puolueista olisi eittämättä virrannut hänelle kannatusta.</p><p>&nbsp;</p><p>Oli miten oli, mieltä kaivaa kysymys: miksi Kokoomus kielsi takuueläkkeen noston?</p><p>Lisää päivänpolitiikkaa osoitteessa <a href="http://www.anttikoskela.fi" title="www.anttikoskela.fi">www.anttikoskela.fi</a></p><p>&nbsp;</p> Budjettiriihi päättyi muutama tunti sitten, ja nyt pöly alkaa laskeutua. Mediasta alkaa saada tarkentuvia tietoja tehdyistä päätöksistä.

Yksi asia kummastuttaa ylitse muiden. Miksi Kokoomus on torpannut Antti Rinteen vaatiman 10 euron korotuksen takuueläkkeisiin? Sen fiskaalinen vaikutus olisi ollut vain 20 miljoonaa euroa vuodessa, eli koko budjetissa alle puolen promillen luokkaa. Lisäksi köyhimmät eläkeläiset aivan kiistatta ovat köyhiä. Takuueläke on 743 euroa kuussa, joka ei Helsingin alueella riitä aina edes vuokraan.

 

Oltiinko Kokoomuksessa sitä mieltä, että takuueläke on jo nyt riittävän suuri, ja että sen korottamiseen ei ole tarvetta? Ehkä 740 euroa kuussa on jonkun mielestä eläkeläiselle paljon.

Vai onko sittenkin kyse siitä, että takuueläkkeen korotus olisi ollut valtiovarainministeri Rinteelle niin suuri poliittinen voitto, ettei sitä haluttu hänelle antaa? Rinne olisi vaikuttanut pieneläkeläisten sankarilta, jolloin muista puolueista olisi eittämättä virrannut hänelle kannatusta.

 

Oli miten oli, mieltä kaivaa kysymys: miksi Kokoomus kielsi takuueläkkeen noston?

Lisää päivänpolitiikkaa osoitteessa www.anttikoskela.fi

 

]]>
88 http://anttikoskela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174797-miksi-kokoomus-hylkasi-takuuelakkeen-noston#comments Kotimaa Budjettiriihi Takuueläke Thu, 28 Aug 2014 17:53:20 +0000 Antti Koskela http://anttikoskela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174797-miksi-kokoomus-hylkasi-takuuelakkeen-noston